EPD / PWD Symposium 

Vanuit de werkgroepen binnen diverse integrale zorg projecten ontstaat sterk de behoefte het wiel niet steeds opnieuw uit te hoeven vinden. Er zijn veel aanbieders van software, er zijn politieke aspecten, er zijn veiligheidsaspecten, er zijn overkoepelende instanties met standaarden, er zijn onderzoeken gedaan met wisselende resultaten, kortom er is veel informatie te beoordelen. Daarom organiseerde Talmor in samenwerking met het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (consortium geboortezorg) het EPD/PWD symposium, een dag waarop het werkveld en de software aanbieders met elkaar in gesprek konden gaan over het EPD/PWD.

Het Symposium

Tijdens het Symposium werden o.a. de vragen behandeld; Wat is de stand van zaken, waar zitten de kansen en mogelijkheden, en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het doel van deze bijeenkomst was kennis te delen, samen te werken en te innoveren.