Multidisciplinaire trainingen

Een multidisciplinaire aanpak is één van de specialiteiten van Talmor. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg en met name de geboortezorg zijn dit soort concepten essentieel voor de integrale aanpak die vereist is. Talmor biedt verschillende multidisciplinaire trainingen aan.

 • Missie/visie trajecten
 • Zorgpaden- en protocollendagen
 • Multidisciplinaire intervisie

Missie-Visie dag

Een Talmor Missie – Visie dag is een inspirerende dag voor praktijken, organisaties en teams in transitie (uitbreiding van team, taakverdeling, VSV, vergaderstrategie, e.d.). Deze dag wordt gebruikt om de missie en de visie vast te stellen en kwaliteit te waarborgen. Gezamenlijk wordt er geëvalueerd en gekeken naar waar eventueel verandering kan worden ingezet.

 

Het doel van de training

 • Vaststellen missie/visie en eigen identiteit.
 • Uitzetten van de koers/ Het maken van een strategisch plan.
 • Uitwerken randvoorwaarden.
 • Eventueel een aanpassing van overlegstructuur en besluitvormingsprocedure vaststellen.

 

Doelgroep

Praktijken, organisaties, directies, managementteams, maten.

Deelnemers aantal

4 tot 12 personen

Duur

8 uur

Accreditatie: geaccrediteerd KNOV 7 punten C-punten

Leerdoelen

De deelnemer

 • kan benoemen welke aandachtspunten er zijn binnen het samenwerkingsverband.
 • kan benoemen wat het doel (missie) en de wijze (visie) van de samenwerking is.
 • Heeft met haar/zijn collega’s het strategisch plan vormgegeven en koers bepaald.
 • De randvoorwaarden zijn geïnventariseerd en er is duidelijk wat bijstelling of aanpassing nodig heeft.
 • Een nieuwe overlegstructuur en besluitvormingsprocedure is gedefinieerd.

 

Voor meer informatie vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

 

Zorgpadendag

Talmor biedt deze multidisciplinaire training aan om regionale werkafspraken te bevestigen en vast te leggen in zogenaamde ‘zorgpaden’. De discussiepunten in de huidige werkafspraken worden besproken en in werkzame zorgpaden vastgelegd. Gestreefd wordt naar een zorgproces, waarbij de informatie-uitwisseling en gemaakte afspraken transparant zijn en de kwaliteit van zorg voorop staat. Zwangeren, hun partner én de zorgverleners zijn tevreden over de zorg, samenwerking en communicatie.

De uiteindelijke zorg wordt integraal verleend door betrokken zorgverleners zoals verloskundigen, gynaecoloog, kraamzorg, kinderartsen en O&G verpleegkundigen met gebruikmaking van bijvoorbeeld het EPD (Elektronisch Zorg Dossier).

Doelgroep

Zorgverleners in multidisciplinair en in teamverband.

Deelnemersaantal

Flexibel, gemiddeld 20-25 deelnemers.

Duur

7 uur (variant is 2-daagse)

Leerdoelen

De deelnemer

 • is bekend met de huidige werkafspraken en heeft handvatten om gezamenlijke beleidsafspraken vorm te geven in zorgpaden.
 • kan een mening / opinie formuleren vanuit een (onderliggende) waarde en wens.
 • heeft inzicht in het resultaat van de huidige werkafspraken en de grenzen van een (id)entiteit en een organisatie.
 • heeft een start gemaakt met het uitwerken van afspraken in verloskundig samenwerkingsverband, over gezamenlijke intake, voorlichting en zorgpaden.
 • heeft inzicht in de verander-zorgen en verander-motivatoren en de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking.
 • (additioneel) kan de eigen toegevoegde waarde verwoorden (in een pitch) en de kracht/waarde van de ander benutten.
 • (additioneel) heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een EPD

 

Voor meer informatie vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.