Vaardigheidstrainingen

Acute situaties maken we gelukkig niet vaak mee, maar als we ze tegen komen moeten we wel goed weten wat te doen! Daarom hebben wij verschillende vaardigheidstrainingen ontwikkeld voor verloskundigen, kraamverzorgenden en ambulancepersoneel.

Op deze pagina:

Talmor training Acute verloskundige zorg voor verloskundigen en ambulancepersoneel
Talmor training Acute vaardigheden voor verloskundigen
Talmor training Acute vaardigheden voor kraamverzorgenden
Talmor training Acute vaardigheden voor multidisciplinair: verloskundigen en kraamverzorgenden
Talmor training Basic life Support (BLS, reanimatie van volwassenen)
Talmor training Newborn life support (NLS, reanimatie van de pasgenborene)

 

Acute verloskundige zorg voor verloskundigen en ambulancepersoneel

Je begeleidt je cliënten bij hun thuisbevallingen en het verloopt meestal allemaal voorspoedig. Somt treedt er een onverwachte complicatie op. Je ‘hebt’ een kind met een slechte start of een moeder met fluxuxpostpartum. Je hebt een ambulance nodig, maar het lijkt eeuwen te duren voor die er is.

Je weet natuurlijk hoe je een fluxus moet behandelen en hoe je moet reanimeren. Maar de situatie vraagt om meer. Vader is in paniek, moeder ook, de ambulancedienst wil gegevens van je en jij moet je hoofd koel zien te houden. Je wilt terug kunnen vallen op je training en je skills, maar ben je voldoende getraind voor deze weinig voorkomende multicomplexe problematiek?

Tijdens de Talmor training Acute verloskundige zorg voor verloskundigen en ambulancepersoneel krijg je theorie om je kennis op te frissen over schouderdystocie, stuit, insulten, fluxus en reanimatie. Je leert volgens de SBARR methode over te dragen aan de ambulancemedewerkers en je eigen collega’s. Je oefent de reanimatie van de pasgeborene (NLS). Daarnaast oefen je je vaardigheden met infuus prikken en blaas vullen. Door samen met de ambulancemedewerkers te trainen leer je van elkaar, waardoor er meer begrip voor elkaars werk en professionaliteit ontstaat, wat uiteindelijk natuurlijk moeder en kind ten goede komt.

Leerwijze

De training Acute verloskundige zorg voor verloskundigen en ambulancepersoneel is multidisciplinair. Verloskundigen en ambulancepersoneel trainen gezamenlijk onder leiding van een verloskundige trainer van Talmor en twee instructeurs van RAV NHN.

Door multidisciplinair te trainen leren de deelnemers van elkaar, waardoor er meer begrip voor elkaars werk en professionaliteit ontstaat, wat uiteindelijk natuurlijk moeder en kind ten goede komt.

De trainers en instructeurs geven heldere demonstraties in een reële setting, waaronder een ambulance. Zij werken met activerende werkvormen zoals een spel over hypertentie, casuïstiek en mindmaps. De theorie wordt ondersteund door foto’s en filmpjes. Er wordt getraind met een fatooms voor zowel moeder als kind.

Door te werken met kleine groepen en minimaal twee trainers zorgt Talmor ervoor dat alle deelnemers voldoende kunnen oefenen in een veilige en respectvolle situatie.

Doelgroep

Eerstelijns verloskundigen en ambulancepersoneel trainen gezamenlijk tijdens de training Acute verloskundige zorg voor verloskundigen en ambulancepersoneel. Het is ook mogelijk voor kraamverzorgenden, klinisch verloskundigen en O&G verpleegkundigen om deze training te volgen.

Praktische informatie

Deelnemers Per training kunnen er maximaal 4 verloskundigen en 8 medewerkers van de ambulancedienst deelnemen
Tijden 8:45 uur – 16:45 uur
Data Dinsdag 11 april 2017, donderdag 18 mei 2017
Locatie Karperweg 19-25, 1075 LB in Amsterdam
Accreditatie 8 B-punten van de KNOV
Kosten € 235 per persoon (btw vrij, CRKBO geregistreerd)

Aanmelden

Deze trainingen zitten vol!

Plaatsing gebeurt op basis van volgorde van aanmelding. Deze trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. In het onwaarschijnlijke geval dat de training afgelast zal worden, worden de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Training Acute Vaardigheden

 Een trainingsdag om de zorgverlener vaardigheid en kennis te bieden in de volgende onderwerpen: reanimatie pasgeborene, volwassen reanimatie, infuus prikken, schouderdystocie / stuit / fluxus, en overdracht volgens SBARR.

Doelgroep Zorgverleners in teamverband, van een organisatie, multidisciplinair of bij open inschrijving.

Deelnemers Minimaal 4 deelnemers maximaal 6 per trainer, meerdere trainers beschikbaar

Duur 9 uur

De KNOV heeft deze training geaccrediteerd voor 8 uur, onder categorie B ””vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen”” van het kwaliteitsregister.

De deelnemer

 • is in staat een hoogzwangere vrouw, moeder, ouder kind en pasgeborene te reanimeren volgens protocol behorende bij NLS en BLS.
 • is in staat een infuus/venflon in te brengen, en te fixeren bij een dreigende fluxus.
 • is in staat de handelingen behorende bij een stuitbevalling te verwoorden, waaronder de handgrepen: Bracht, Snoo, de (gewijzigde) Mauriceau, Løvset.
 • is in staat in geval van een schouderdystocie adequaat te handelen en te coördineren , gebruikmakend van handelingen als McRoberts, All fours, Rubin en/of Woods.
 • is in staat in geval van een navelstrengprolaps een adequate werkwijze in te zetten.
 • is in staat in geval van HPP en shock adequaat beleid en handelen in te zetten, volgens ABCDEFG methode.
 • is in staat over te dragen volgens ISBARR methodiek.

 

Basic Life Support (BLS)

Met de introductie van lachgas binnen de eerste lijn zijn verloskundigen verplicht de training ‘volwassen reanimatie’ te volgen. Deze training is ook geschikt voor andere zorgverleners, waaronder kraamverzorgenden. Na het volgen van deze basiscursus heb je de volgende jaren toegang tot een 2-uur durende opfris-sessie waarbij het hands-on trainen terug komt.

Naast de BLS trainingen kunt u bij ons ook NLS trainingen volgen, deze worden altijd in het dagdeel voorafgaand aan de BLS trainingen ingepland zodat u op één dag zowel de NLS als de BLS training kunt volgen.

Daarnaast bieden we de BLS training ook aan als teamtraining van één dagdeel. U kunt dan samen met uw eigen collega’s (minimaal 4, maximaal 6) trainen op een datum en een locatie naar keuze! Vraag vrijblijvend een offerte aan om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Doelgroep Zorgverleners in teamverband, van een organisatie, multidisciplinair of bij open inschrijving.

Deelnemers Minimaal 4 deelnemers maximaal 6 per trainer, meerdere trainers beschikbaar

Duur 4 uur

Leerdoelen

De deelnemer

 • is in staat een hoogzwangere vrouw, moeder, ouder kind te reanimeren volgens protocol behorende bij BLS.
 • is in staat over te dragen volgens ISBARR methodiek.

 

Newborn Life Support (NLS)

Reanimatie van de pasgeborene doen we gelukkig maar zelden en juist daarom is het belangrijk dat we regelmatig oefenen.

We bieden daarom jaarlijks een aantal NLS trainingen met open inschrijving aan. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een NLS teamtraining van een dagdeel of het twee-jaarlijks oefenen van NLS met een zelf samengestelde groep.

Naast de NLS trainingen kunt u bij ons ook BLS trainingen volgen, deze worden altijd aansluitend op de NLS trainingen ingepland zodat u op één dag zowel de NLS als de BLS training kunt volgen.

Doelgroep Zorgverleners in teamverband, van een organisatie, multidisciplinair of bij open inschrijving.

Deelnemers aantal: Minimum aantal 4 personen, maximaal 6 per groep.

Duur 4 uur

Leerdoelen

De deelnemer;

 • is in staat een natte pasgeborene in slechte conditie op te vangen en indien nodig te reanimeren, in samenwerking met kraamzorg/verpleegkundige/verloskundige.
 • is in staat over te dragen volgens ISBARR methodiek aan ambulance en collega’s.