Zorg voor de Zorgverlener

Zorg voor de Zorgverlener is een verzamelnaam voor diverse bijeenkomsten die het behoud van het werkplezier ondersteunen of vergroten en dus het behoud van jezelf als zorgverlener dienen. Onder Zorg voor de Zorgverlener vallen de volgende trainingen en bijeenkomsten:

Training Zorg voor de Zorgverlener
Teambuilding/teamcoaching
Coaching
Missie-visie-koers dag
Zorgpaden- en protocollendagen
Multidisciplinaire intervisie

Tijdens alle ondergenoemde trainingen wordt het studiemateriaal uitgereikt tijdens de trainingen.

Training Zorg voor de zorgverlener 

De training Zorg voor de Zorgverlener ondersteunt je in het behoud van jezelf als zorgverlener, zodat kwaliteit van zorg en jouw (persoonlijke) ontwikkeling gewaarborgd blijven. Emotioneel belastende gebeurtenissen vragen om het (h)erkennen van gevoelens en om effectieve nazorg voor jezelf als zorgverlener, voor de klanten en voor elkaar als collega’s. Ook in overleg met anderen en bij het nemen van beslissingen is zorg voor energiebehoud en motivatie essentieel. Deze training biedt kennis, inzicht en praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in je werk.

Leerdoelen
Na deze training:

 • kun je emotioneel belastende gebeurtenissen en gevoelens beter herkennen en benoemen,
 • heb je inzicht in de invloed van de factoren affiniteit, realiteit en communicatie op je persoonlijke energiemanagement,
 • heb je je een aantal instrumenten eigen gemaakt om jezelf beter in balans te kunnen houden,
 • kun je begrip en nazorg effectief en passend inzetten bij collega’s,
 • kun je verwoorden hoe de ‘Check voor Self-Management’ is opgebouwd en deze toepassen op je eigen situatie,
 • heb je inzicht in de do’s en don’ts bij de eerste opvang in communicatie met ouders en collega’s na een belastende gebeurtenis.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor het volledige VSV. De training wordt gegeven aan minimaal acht en maximaal twintig deelnemers.

Duur
Eén dagdeel (vier uur) of twee dagdelen (acht uur).

Accreditatie
Accreditatie voor deze training is aangevraagd bij KNOV, KCKZ, ABAN en V&VN.

Teambuilding/teamcoaching

In de zorg krijgen teams te maken met veel verschillende uitdagingen zoals bijvoorbeeld van bovenaf opgelegde eisen door overheid en verzekeraars, de uitdaging van de balans tussen werk en privé, of de onderlinge communicatie en de soms lastig te overbruggen verschillen in belangen en ambities. Hier bewust aandacht aan besteden, onder leiding van een professionele ‘externe’, doet vaak wonderen. Zowel binnen de huidige situatie als preventief, voor in de toekomst.

Teams kiezen voor teambuilding/teamcoaching als de besluitvorming verbeterd moet worden, als de teamcohesie verbeterd moet worden, als er conflicten zijn, als doelen niet helder zijn of als preventie van bovenstaande. Talmor denkt altijd mee met het team: hoeveel tijd is er beschikbaar, wat moet de uitkomst zijn, wat moet er vooral wel en wat vooral niet aan de orde komen. Daarnaast doen we altijd ons uiterste beste om een prettige, veilige sfeer te creëren waarin iedereen gehoord kan worden.

Voorafgaand aan de bijeenkomst versturen we een korte vragenlijst naar alle deelnemers met als doel een inventarisatie van de verwachtingen te maken en zo nodig het programma aan te passen. Zo krijgt de facilitator inzicht in de groep en kunnen we tijdens de bijeenkomst sneller tot de kern van de zaak komen. Dit resulteert in een efficiënte, effectieve en prettige bijeenkomst.

 Onderwerpen
Deze onderwerpen kunnen mogelijk behandeld worden tijdens Teambuilding/teamcoaching:

  • open communicatie
  • commitment, participatie
  • kennis van groepsdynamica
  • feedback geven en ontvangen
  • vertrouwen in elkaar
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • veranderprocessen

Doelgroep
Teambuilding/teamcoaching is geschikt voor het volledige VSV. Er kunnen minimaal twee en maximaal twaalf mensen deelnemen.

Duur
Eén dagdeel (vier uur). Indien gewenst kunnen er meerdere bijeenkomsten gepland worden.

Accreditatie
Teambuilding/teamcoaching is niet geaccrediteerd.

Coaching

Ruth Evers, coaching en therapie

Coaching door Ruth Evers kan je helpen bij:

 • het bereiken van je doelen,
 • meer plezier in je werk te krijgen,
 • zorgen en stress los te laten,
 • je zelfvertrouwen te vergroten,
 • vanuit een ander perspectief naar uitdagingen te kijken,
 • het ontwikkelen van vaardigheden in je persoonlijke ontwikkeling,
 • je productiviteit te vergroten,
 • balans tussen werk en privé te behouden,
 • inzicht in jezelf verwerven.

Afspraak maken
Je kunt bij Ruth’s assistenten een afspraak maken voor een intake en/of een sessie. Zij zijn te bereiken via 020-6937773. Je kunt ook eenvoudig een terugbelverzoek indienen via  info@talmor.nl.

Prijs
Standaard: € 105 voor een uur coaching.

De prijzen zijn  btw-vrij. Met een aanvullende verzekering kun je meestal een deel van de sessies vergoed krijgen.

Hypnotherapie
Ruth is tevens hypnotherapeut. Lees hier meer over hypnotherapie door Ruth Evers.

Verzekering
De (aanvullende) verzekering dekt meestal € 35 – € 45 per sessie.
Zie daarvoor je eigen polisvoorwaarden of  www.zorgwijzer.nl/hypnotherapie.

Ruth is geregistreerd bij:

Locatie
Binnen het kantoor van Talmor in Amsterdam Oost heeft Ruth een rustige en storingsvrije praktijkruimte. Het adres: Andreas Bonnstraat 20 hs, 1901 AZ, Amsterdam.

Missie-visie-koers dag

Een missie-visie-koers dag met Talmor is een inspirerende dag voor teams, praktijken en organisaties in transitie. De dag wordt gebruikt om de missie en de visie vast te stellen, lange termijndoelstellingen te formuleren en kwaliteit te waarborgen. Gezamenlijk wordt er geëvalueerd en gekeken naar waar eventueel verandering kan worden ingezet.

 Mogelijke onderwerpen en doelen

 • Vaststellen missie/visie en eigen identiteit en ambitie
 • Uitzetten van de koers – strategisch plan
 • Uitwerken van randvoorwaarden
 • Eventueel een aanpassing van overlegstructuur en besluitvormingsprocedure vaststellen

 Doelgroep
Deze dag is geschikt voor teams en (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden.Er kunnen minimaal vier en maximaal twintig mensen deelnemen aan een missie-visie- koers dag.

 Duur
Eén dagdeel (vier uur) of twee dagdelen (acht uur).

Accreditatie
De KNOV heeft de missie/visie koers dag van twee dagdelen geaccrediteerd met 7 C-punten.
Accreditatie voor deze training is aangevraagd bij KCKZ, ABAN en V&VN.

Zorgpaden- en protocollendagen

Talmor verzorgt multidisciplinaire bijeenkomsten waarbij regionale werkafspraken bevestigd worden en waarbij deze vastgelegd worden in zogenaamde ‘zorgpaden’. Eventuele discussiepunten in de huidige werkafspraken worden besproken en in werkzame zorgpaden vastgelegd. We streven daarbij naar een zorgproces, waarbij de informatie-uitwisseling en gemaakte afspraken transparant zijn en de kwaliteit van zorg, inclusief samenwerking en communicatie, voorop staat. De uiteindelijke zorg wordt integraal verleend door betrokken zorgverleners zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, kinderartsen en O&G  verpleegkundigen.

Leerdoelen
Als deelnemer:

 • ben je na afloop bekend met de huidige werkafspraken en heb je handvatten gekregen om gezamenlijke beleidsafspraken vorm te geven in zorgpaden,
 • kun je een opinie formuleren vanuit een (onderliggende) waarde en wens,
 • heb je inzicht in het resultaat van de huidige werkafspraken en de grenzen van een (id)entiteit en een organisatie,
 • heb je inzicht in de verander-zorgen en verander-motivatoren en de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking,
 • (additioneel) kun je je eigen toegevoegde waarde verwoorden (in een pitch) en de kracht/waarde van een ander benutten,
 • (additioneel) heb je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een EPD.

 Doelgroep
Deze training is geschikt voor het volledige VSV.
De bijeenkomsten worden gehouden met minimaal tien en maximaal veertig deelnemers.

Duur
Twee dagdelen (acht uur).

Accreditatie
De KNOV heeft de training geaccrediteerd met 5,5 A-punten.
Accreditatie voor deze training is aangevraagd bij KCKZ, ABAN en V&VN.

Multidisciplinaire intervisie

Tijdens Intervisie bij Talmor ga je aan de slag met het formuleren van verschillende oplossingen voor (jouw) uitdagingen, met je verplaatsen in de mening van een ander en met het ontvangen van advies en feedback. Binnen de veiligheid van je eigen groep deel je je ervaringen en eventuele problemen die je tijdens je werk tegen bent gekomen. Je kunt daarnaast gebruik maken van de ervaringen en kennis van je collega’s bij het omgaan met en oplossen van problemen en lastige situaties.

Leerdoelen
Bij intervisie ben je bezig met ‘ervarend leren’, met behulp van een gestructureerde methode en een ervaren gespreksleider. Talmor faciliteert intervisie bijeenkomsten waarbij verschillende methoden ingezet kunnen worden zoals de Incidentmethode, de Balint methode, de Clinic methode, de 10-stappen methode, de Socratische intervisie methode of de Process Work intervisie methode.

Als deelnemer:

 • kun je je verplaatsen in de mening van een ander, verschillende oplossingen formuleren en kun je advies ontvangen (Incidentmethode),
 • kun je het gezamenlijke probleem verwoorden en krijg je inzicht in het aandeel en de invloed van jezelf, met betrekking tot de oplossing (Balint methode),
 • ervaar en observeer je verschillende manieren van omgaan met een situatie (Clinic methode).

Doelgroep
Deze training is geschikt voor het volledige VSV.
Er kunnen minimaal vier en maximaal twaalf personen deelnemen.

Duur
Multidisciplinaire intervisie bij Talmor bestaat uit drie keer een bijeenkomst van twee uur, verdeeld over een jaar.

Accreditatie
Accreditatie voor deze training is aangevraagd bij KNOV, KCKZ, ABAN en V&VN.
Terug naar boven