Transformatie en transitie

Van zorgverleners en zorgorganisaties wordt continue aanpassing en verandering gevraagd. Innovatie, ontwikkeling en kwaliteitsverbeteringen zijn aan de orde van de dag. Talmor ondersteunt hierbij. Het kan dan gaan om transities; in kleine stappen van dag tot dag de zorg verbeteren. In andere gevallen gaat het om ingrijpende en radicale veranderingen. Dan is er sprake  van een transformatie. Talmor ondersteunt deze veranderingen en helpt hierbij. Ons team bestaat uit projectleiders, procesbegeleiders, (team)trainers en mediators.

 

 

Ondersteunen van organisaties

Het is de bedoeling dat zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg. In de praktijk gaat veel tijd en aandacht naar organisatorische zaken daaromheen. Door praktische hulp zorgt Talmor voor de verbinding tussen strategische plannen en

Lees verder

Integrale zorg

Wereldwijd volgt de gezondheidszorg de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Het investeren in de samenwerking tussen leveranciers en klanten en in de samenwerking met concurrenten, heeft het bedrijfsleven in de afgelopen decennia sterk veranderd. Deze ontwikkeling zien we nu ook terug

Lees verder

ICT/EPD Ontwikkelingen in de zorg

Zorgen voor patiënten en cliënten en ICT zijn niet meer los te zien van elkaar in de gezondheidszorg in Nederland. Daarbij is het een uitdaging om automatisering ondersteunend te laten zijn aan het zorgproces. Talmor werkt met verschillende partijen waaronder de

Lees verder