ICT/EPD Ontwikkelingen in de zorg

Zorgen voor patiënten en cliënten en ICT zijn niet meer los te zien van elkaar in de gezondheidszorg in Nederland. Daarbij is het een uitdaging om automatisering ondersteunend te laten zijn aan het zorgproces. Talmor werkt met verschillende partijen waaronder de Verbinding samen aan ICT/EPD oplossingen.

 

Datasecurity en dataprivacy  EPD toepassing naar Stichting CareCodex

Op 31 maart 2017 heeft Talmor een presentatie gegeven over de laatste stand van zaken over informatie uitwisseling in de geboortezorg.Tijdens de presentatie in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, heeft Talmor aangekondigd de faciliterende rol ten behoeve van de datasecurity en dataprivacy voor een veilig integraaldossier geboortezorg per 1 mei over te dragen aan Stichting CareCodex.

Hier vindt u een link naar de presentatie: Presentatie XDS – ECD Geboortezorg

 

Stichting CareCodex

Stichting CareCodex wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. De cliënt/patiënt staat daarbij bovenaan in de hiërarchie van eindgebruikers en voert regie over zijn of haar persoonlijke gegevens en informatie, waarbij zijn of haar privacy en zelfbeschikking geborgd zijn.

Stichting CareCodex bevordert (de verbetering van) de kwaliteit van de zorg in Nederland en daar buiten door middel van het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een route en methodiek voor het integraal uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en cliënt/patiënt. De stichting stelt zich ook tot doel een leefomgeving te stimuleren en randvoorwaarden en omstandigheden te ontwikkelen waardoor data security, data privacy en de controle daarop voor individuele patiënten en cliënten geborgd zijn.

 

Bijeenkomst EPD Integrale geboortezorg Gouda 16 september 2016

Vrijdag 16 september presenteerde Talmor de veelbelovende resultaten in de ontwikkeling van het elektronisch dossier voor de geboortezorg, beter bekend als perinataal webbased dossier (PWD). Na uitgebreid onderzoek is, in samenwerking met diverse betrokken adviseurs, leveranciers en gebruikers, een methodiek ontwikkeld die recht doet aan wensen van eindgebruikers en de rol van alle spelers in het veld.

Link naar het volledige persbericht: persbericht-veelbelovende-resultaten-in-ontwikkeling-elektronisch-patientendossier-integrale-geboortezorg

Hieronder vindt u een animatie en links naar de presentaties en verdere achtergrond informatie
Animatie

 

Links naar de presentaties en verdere achtergrond informatie;

1a01-01-160916-ict-pwd-geboortezorg

1a10-01-eindrapportage_pgd_kader_2020_def_1

1a10-02-verwijsoplossingen

1a10-03-perinataal-schakelpunt-versie

1a10-12-strategiedocument-zorg-voor-2020

1a10-13-rapport-een-goed-begin

1a15-01-perinataal-overzicht-0-6

2a05-01-zorgstandaard-geboortezorg-1-1

2a05-02-ihe-introductie-2014-2014-07-15

2a05-03-begeleidend_document_zorginformatiebouwstenen_v2-10

2a05-04-doorpakkenmethetpgd_def

2a05-05-boekje-gegevensuitwisseling-in-de-eerstelijn-pdf

2a05-06-handreiking_interoperabiliteit_tussen_xds_affinity_domains_2015

2a05-07-hl7v3-domeinspecificatie_primary_care

2a05-08-patientportalen_hoe_staat_de_markt_ervoor

2a05-09-phr-architecture-nl-pdf