Ondersteunen van organisaties

Het is de bedoeling dat zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg. In de praktijk gaat veel tijd en aandacht naar organisatorische zaken daaromheen. Door praktische hulp zorgt Talmor voor de verbinding tussen strategische plannen en de dagelijkse praktijk.