Praktijk & Team coaching

Teambuilding/teamcoaching

In de zorg krijgen teams te maken met veel verschillende uitdagingen zoals bijvoorbeeld van bovenaf opgelegde eisen door overheid en verzekeraars, de uitdaging van de balans tussen werk en privé, of de onderlinge communicatie en de soms lastig te overbruggen verschillen in belangen en ambities. Hier bewust aandacht aan besteden, onder leiding van een professionele ‘externe’, doet vaak wonderen. Zowel binnen de huidige situatie als preventief, voor in de toekomst.

Teams kiezen voor teambuilding/teamcoaching als de besluitvorming verbeterd moet worden, als de teamcohesie verbeterd moet worden, als er conflicten zijn, als doelen niet helder zijn of als preventie van bovenstaande. Talmor denkt altijd mee met het team: hoeveel tijd is er beschikbaar, wat moet de uitkomst zijn, wat moet er vooral wel en wat vooral niet aan de orde komen. Daarnaast doen we altijd ons uiterste beste om een prettige, veilige sfeer te creëren waarin iedereen gehoord kan worden.

Voorafgaand aan de bijeenkomst versturen we een korte vragenlijst naar alle deelnemers met als doel een inventarisatie van de verwachtingen te maken en zo nodig het programma aan te passen. Zo krijgt de facilitator inzicht in de groep en kunnen we tijdens de bijeenkomst sneller tot de kern van de zaak komen. Dit resulteert in een efficiënte, effectieve en prettige bijeenkomst.

Onderwerpen
Deze onderwerpen kunnen mogelijk behandeld worden tijdens Teambuilding/teamcoaching:

  • open communicatie
  • commitment, participatie
  • kennis van groepsdynamica
  • feedback geven en ontvangen
  • vertrouwen in elkaar
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • veranderprocessen

Doelgroep
Teambuilding/teamcoaching is geschikt voor het volledige VSV. Er kunnen minimaal twee en maximaal twaalf mensen deelnemen.

Duur
Eén dagdeel of 2 dagdelen. Indien gewenst kunnen er meerdere bijeenkomsten gepland worden.

Accreditatie
Teambuilding/teamcoaching is geaccrediteerd door de KNOV.