Communicatietrainingen

Shared Decision Making

DISC-Communicatiestijlen

Met DISC-communicatiestijlen training bieden we je een dag vol kennis, inzichten, leren van en met elkaar, met veel praktische oefening. Alles wat je leert is direct toepasbaar in je werk en privéleven. Gedurende de dag is er volop ruimte voor eigen inbreng en bieden we persoonlijke begeleiding. Deze training is praktisch, licht en actief en is gebaseerd op de bekende DISC factor methode. Voorafgaand aan de training vult u een DISC profiel-vragenlijst, welke verder behandeld wordt tijdens de training. Onze trainers zijn gecertificeerde DISC-trainers.

 

Onderwerpen

 • Gedrag- & communicatiestijlen: welke verschillende manieren van denken, doen en communiceren hanteren mensen?
 • Welke voorkeurstijl heb jij, welke stijl hanteert de ander?
 • Wat is het effect van stijlverschillen: waarom ‘bots’ je met de een en ‘klik’ je met de ander?
 • Hoe herken je de stijlverschillen?
 • Hoe overbrug je de verschillen: wat is belangrijke informatie, wat motiveert, wat hebben jullie van elkaar nodig? Op welke toon/ met welke energie?
 • Lichaamstaal & non-verbale communicatie: hoe ‘lees’ je de ander in zijn ‘taal’?
 • Hoe bouw je snel vertrouwen? Hoe herstel je vertrouwen?

Omdat je te maken hebt met

Gesprekken voeren onder tijdsdruk terwijl je toch goede kwaliteit wilt leveren; mondige klanten/ collega’s die eisen stellen en weerstand bieden; situaties onder spanning en/of druk, waarin geen tijd is voor de opbouw van een relatie of het kweken van begrip; taken die soms weinig uitdaging voor jou bieden; terugkerende ergernissen of stagnaties in communicatie.

Wil jij leren hoe je

Snel die ‘klik’ maakt met steeds wisselende gesprekspartners? Informatie zodanig brengt, dat je begrepen wordt zoals je bedoelt? De non-verbale signalen beter kunt interpreteren en benutten? In korte tijd gepaste informatie en begeleiding geeft, zonder jezelf uit te putten? Uit een (werk)dag (nog) meer voldoening kan halen?

 

 

Shared decision making

Wat is het effect van informatie die cliënten/patiënten krijgen via internet, social media en van de zorgverleners? Is die informatie compleet en welke ervaringen en verhalen brengt de steeds mondiger wordende cliënt/patiënt met zich mee?

Nemen wij als zorgverleners wel echt de tijd om te luisteren en de cliënt mee te laten beslissen? Zijn wij in tijden van integrale zorg wel echt integraal bezig? Kortom is de cliënt/patiënt lijdend of leidend?

Stel dat je zelf cliënt/patiënt zou zijn? Wat zou JIJ dan willen? Tijdens de training Shared Decision Making gaan we hiermee aan de slag.

Shared Decision Making zorgt er voor dat de patiënt wordt gehoord en draagt bij aan meer tevredenheid en therapietrouwheid. Het brengt behandelaars een tool om samen te werken naar effectieve communicatie en zorg. Wanneer SDM ingezet kan worden en wanneer gebruik gemaakt kan worden van Motivational Interviewing wordt toegelicht en geoefend.

Doelgroep

Zorgverleners in teamverband, van een organisatie, multidisciplinair (huisartsen, welzijnswerkers, verloskundingen etc.

Deelnemersaantal: minimaal 6 deelnemers maximaal 20 deelnemers.

Duur: 4 uur.

Wat ga je leren

 • De deelnemer kan zijn/haar persoonlijke leerwensen en verbeterpunten benoemen;
 • De deelnemer kan verwoorden wat het effect is van Shared Decision Making;
 • De deelnemer heeft handvatten om de communicatiestijl te veranderen;
 • De deelnemer heeft geoefend in het toepassen van diverse gesprekstechnieken (omgaan met diverse communicatiestijlen, omgaan met vragen buiten richtlijnen, schil-pit, O-stand, aanwenden nieuwsgierigheid, wat-hoe vragen, luisteren, stiltes);
 • De deelnemer kan herkennen wanneer angst een rol speelt in de communicatie.