Integrale zorg

Wereldwijd volgt de gezondheidszorg de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Het investeren in de samenwerking tussen leveranciers en klanten en in de samenwerking met concurrenten, heeft het bedrijfsleven in de afgelopen decennia sterk veranderd. Deze ontwikkeling zien we nu ook terug in de gezondheidszorg.

Multidisciplinair samenwerken

Binnen allerlei disciplines is jaren geleden het veranderingsproces richting ketenontwikkeling ingezet. Termen als ‘netwerkzorg’, ‘zorgpleinen’ of ‘zorgstraten’ zijn al lang niet meer nieuw. De essentie is dat zorgverleners meer multidisciplinair gaan samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg die cliënten en patiënten ontvangen. Dit betekent in de praktijk vaak dat heilige huisjes en muren worden afgebroken en gevraagd wordt om een nieuwe benadering van het eigen werk en die van collega’s en concurrenten.

Samen met de betrokken zorgverleners en organisaties gaat Talmor de uitdaging aan om een gezamenlijke visie en strategie te vinden, helderheid te creëren over tegengestelde belangen, conflicten te hanteren en te komen tot actieplannen en de uitvoering daarvan te faciliteren.

 

Een andere kijk op het integraal tarief

Door Dorine Veldhuyzen, directeur Talmor

Het zijn opnieuw roerige tijden in geboortezorgland. Graag deel ik mijn visie met jullie. 10 jaar geleden heb ik het voorrecht gehad te kunnen kiezen om thuis te bevallen, in bad, met een acupuncturist en een bevlogen verloskundige naast me ter ondersteuning. Anderen kiezen voor een ziekenhuis, of primair voor pijnstilling. Die keuzevrijheid moeten we behouden evenals de zorg in de wijk en het oog voor ieders toegevoegde waarde. Juist daarom geloof ik dat het invoeren van integrale zorg, de integrale organisatie én de integrale financiering prachtige kansen biedt om dit alles te behouden, te versterken en te bestendigen. Lees verder: Een andere kijk op het integraal tarief

Download volledig artikel: Een andere kijk op het integraal tarief door Dorine Veldhuyzen, Talmor